Điện thoại trực tiếp: 0909 302 368
135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Xem bản đồ
 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ QUÝ GIA GIA

135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 38 235 385 / Fax:08 38 235 715
Email: sales@giagiacorp.com