Điện thoại trực tiếp: 0909 302 368
135 Nam K?Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành ph?H?Chí Minh, Việt Nam | Xem bản đ?/span>
 

 

NHỮNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY C?PHẦN ĐÁ QUÝ GIA GIA

1. Tranh đá quý:

Chân dung CD23
Giá: Vui lòng gọi
Chân dung CD19
Giá: Vui lòng gọi
Chân dung CD18
Giá: Vui lòng gọi
Chân dung Bác H?/b>
Giá: Vui lòng gọi
Cá Vượt Vũ Môn DQ68
Giá: Vui lòng gọi
BIG PILE OF TRAW REFLECTION (DQ47)
Giá: 6,253,000 VND
BEN THANH MARKET (PC2)
Giá: 6,253,000 VND
BEAUTYFUL HOUSE (PC23)
Giá: 6,253,000 VND
BEAUTYFUL CONTRYSIDE SPRING (DQ49)
Giá: 6,253,000 VND

2. N?Trang

 

Mặt dây chuyền MATDC102
Giá: Vui lòng gọi
Mặt dây chuyền MATDC103
Giá: Vui lòng gọi
Mặt dây chuyền MATDC104
Giá: Vui lòng gọi
Mặt dây chuyền MATDC105
Giá: Vui lòng gọi
Mặt dây chuyền MATDC106
Giá: Vui lòng gọi
Mặt dây chuyền MATDC107
Giá: Vui lòng gọi
Mặt dây chuyền MATDC108
Giá: Vui lòng gọi

3. Đá phong thủy